LFT je uspio u nastojanju da postojeća mobilna 3D tehnologija skeniranja bude uistinu prilagođena korisnicima. Upotrebom mobilnog 3D skenera dodatno približavate medicinsku skrb bolesnicima. Glavna je korist ta što se bolesniku pruža skrb u njegovu lokalnom okružju, zahvaljujući ovom trendu koji je uveden prije nekog vremena.

Mobilni 3D skener reproducira parnu reprezentaciju stopala, u kojoj su vidljive i plantarna i dorzalna strana stopala. Rezultati se automatski povezuju s našim programom LFT Manager čime se omogućuje naknadno modeliranje u CAD-u, prema potrebi. 3D-sken stopala nudi beskrajne mogućnosti u bliskoj budućnosti kada je riječ o proizvodnji i medicinskoj skrbi.